Jihomoravský svaz házené

21.5.2010 otevřeno: 1192 x

Doškolovací seminář trenérů

V sobotu 19. června 2010 proběhne ve sportovní hale TJ Tatran Bohunice (nová), Neužilova 35, Brno doškolovací seminář trenérů.

 

Termín:     sobota, 19. června 2010
 
Místo:        sportovní hala TJ Tatran Bohunice (nová), Neužilova 35, Brno
 
Program:   08:30 – 09.00 hod   prezentace v zasedací místnosti SH
              
                09:00 – 16.00 hod přednášky: Téma 1 - Herní jednání spojek
     a) Nácvik vrchního hodu jednoruč
     b) Střelba spojek ze země a z výskoku
     c) Herní jednání spojek
     d) Uvolnění bez míče
     e) Činnost brankáře při střelbě spojek
 
S sebou:  poznámkový blok, psací potřeby, sportovní oblečení a obuv (možnost se aktivně zúčastnit praktických přednášek v hale)
 
Cena:          500,- Kč / osoba 
 
Platba:      - převodem na účet: 15405414 / 0600 variabilní symbol:  09xxxxxx02 (nutno   
                  dodržet !!!; xxxxxx je registrační    číslo oddílu – KP má 074111)
                  do zprávy pro příjemce uveďte jména, za které je platba provedena
                - osobně při prezentaci
 
Přihlášky:   nejpozději do 9. června 2010 (nejlépe e.mailem), s kontaktem na přihlášeného
 
Kontakt:     Dvořák Ladislav, SH Vodova 108, 612 00 Brno, tel. 605250397
                                                 e.mail: laddvo@post.cz
 
 
 
V Brně, dne 26.dubna 2010
 
 
Dvořák Ladislav
TMK JmSH