Jihomoravský svaz házené

31.5.2010 otevřeno: 1277 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.3 ze dne 17.5.2010

 
Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Lenka Kristová, Ing. Milan Letev, Bc. Jiří Obršlík, Zdeněk Teller, RNDr. Jiří Konicar
Omluven: Ladislav Dvořák
Hosté : Ladislav Kocáb
 
Projednávaná problematika
   - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
a/Problematika exekutivy:
 
 - JmSH bude  na Valné hromadě KS ČSTV dne 7.6.2010 zastupovat p. Konicar, v případě potřeby bude připraven p.Levíček
  
- Akce “Bezpečná branka“ - Jihomoravský kraj uzavřel na tuto akci smlouvu s ČMFS, tento problém se však vztahuje i na 
  házenkářské branky, příprava aplikace na podmínky házené
 
 
b/Problematika KM :
 
- projekt “Házená pro děti (dívky) 4+1 se bude konat v Brně dne 28.6.2010 na nám.Svobody, na základě předběžného
  jednání Ing. Levíčka s manažerem rádia Krokodýl panem Ing. Ingerlem se stane rádio Krokodýl hlavním mediálním
  partnerem tohoto turnaje, tento turnaj by měl být prvním ze série turnajů po celé Jižní Moravě ve větších městech,
  cílem těchto turnajů je větší propagace házené a získávání mladých hráček, tyto turnaje jsou určeny pro dívky 3. a 4. tříd
 
 - proběhlo krajské kolo „Novinářského kalamáře“, vítězi a postupujícími do celostátního kola jsou v kategorii chlapců ZŠ Brno
   Arménská a v kategorii dívek ZŠ Hutník Veselí nad Moravou
 
 
c) Problematika STK:
 
- předseda komise podal zprávu o semináři trenérů mládeže naší oblasti konaném dne 12.5.t.r.v Brně, zde byl předběžně
  zjištěn počet žákovských družstev, které se přihlásí do příštího ročníku, předpokládá se účast 13 družstev st. žáků a 11
  družstev ml. žáků, účastníci souhlasili, aby obě kategorie byly hrány pouze v jedné skupině, při nedostatku termínů je
  možné sehrát i dvoukolo nebo hrát o státních svátcích, před zahájením podzimní části soutěží se bude tato schůzka
  opakovat
 
d) Problematika komise rozvoje:
- předseda exekutivy JmSH předal předsedovi komise rozvoje podmínky pro zřízení SCM na Jižní Moravě,
  doporučil, aby bylo zřízeno SCM v Brně ve spoluprácí brněnských klubů, projektu by se zůčastnili oddíly
  KP Brno – zástupce extraligy mužů, Tatran Bohunice – účatník 1.ligy staršího dorostu a SHC Maloměřice
  – účastník 1-ligy mladšího dorostu
 
  
e) Problematika komise rozhodčích:
 - předseda exekutivy JmSH informoval všechny přítomné, že proběhla diskuse na téma pozorovatelů v oblastních
   soutěžích, komise rozhodčích ČSH na základě připomínek moravských oblastí připraví návrh na školení delegátů
   licence B, kteří by měli podobné pravomoce, jaké mají delegáti v 1. lize a Extralize, tento požadavek oblastní
   svaz JmSH plně podporuje