Jihomoravský svaz házené

26.8.2010 otevřeno: 941 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.6 ze dne 8.8.2010

 

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, RNDr. Jiří Konicar, Lenka Kristová, Ing. Milan Letev, Bc. Jiří Obršlík
Omluveni : Zdeněk Teller
Hosté : Ladislav Kocáb
 
Projednávaná problematika :
  
a/ Problematika exekutivy :
 - vybavení kanceláře novým nábytkem, nábytek byl pořízen nákladem 38 850 Kč, ukazuje se                 
   potřeba přikoupit ještě jednu skříň, dále bude pořízen nový počítač a laserová tiskárna
   
 - zajištění tiskopisů (přestupní lístky, přihlášky k registraci, lékařské prohlídky a zápisy), byly
   objednány na ČSH a již dodány, bylo rozhodnuto,že požadavky oddílů na dodání těchto tiskopisů
   budou uspokojeny jen do 5 kusů, požadavky nad tento počet je třeba uplatňovat na ČSH v Praze
 
b/ Problematika TMK :
   - dne 19.6.2010 byl uspořádán doškolovací seminář pro trenéry licence B,C za účasti
     22 trenérů, seminář vedl lektor delegovaný ČSH p. Petr Balák z Jičína, zaměření semináře:
     herní činnost spojek, zprávu o semináři včetně seznamu účastníků zaslal p. Dvořák na ČSH
 
 c/ Problematika STK :
 - návrh rozpisu soutěží a rozlosování ročníku 2010/2011 byl rozeslán všem oddílům
   k připomínkám, problém je však s tvorbou umístění soutěží na “Handball Net“, není dosud
   připravena realizace příštího ročníku a proto není přístup do systému, p. Levíček urgoval     
   telefonicky u p.Chvalného a obdržel příslib provedení nápravy, rozlosování včetně rozpisu musí
   být vydáno do 25.8.2010
 
 - p. Letev podal návrh, aby všechny soutěže v naší oblasti (všech kategorií) nesly název
   Jihomoravská liga, soutěže o stupeň nižší ponesou název Divize, návrh byl odsouhlasen
 - p. Levíček přednesl upravené zásady pro udělování dotací oddílům, zásady byly schváleny
   a budou zveřejněny na stránkách JmSH
 
d/ Problematika mládeže :
 - dne 10.9.2010 bude v Ivančicích uspořádán turnaj mini (4+1) dívek pod záštitou rádia Krokodýl, počet
   zúčastněných družstev bude minimálně pět, organizačně zajišťuje p. Obršlík, účast rádia Krokodýl
   projedná p. Levíček.
 
e/ Problematika finanční komise :
  - pokuty : z uložených pokut dosud nepředložili doklad o zaplacení p.Pištělák (350 Kč) 
                 a p.Krist (250 Kč), poslední termín na doložení dokladu je 31.8.2010
 - p. Konicar oznámil všem, kteří pořádají školení a semináře, že odměna lektorům se musí
   zdaňovat 15%, bez této daně nelze odměnu vyplatit