Jihomoravský svaz házené

3.1.2011 otevřeno: 1229 x

Jednání exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.10 ze dne 13.12.2010

 

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.10 ze dne 13.12.2010

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Lenka Kristová, Bc. Jiří Obršlík, RNDr. Jiří Konicar, Ladislav Dvořák, Ing. Milan Letev,

                ZdeněkTeller,

Hosté : Ladislav Kocáb, Michal Hanák

 

Projednávaná problematika :                                                              

 a/Problematika exekutivy :
 
- Ing. Antonín Levíček informoval o připravovaném projektu “Házená pro všechny“. Po dokončení projektu a jeho schválení budou
  úkoly z něho vyplývající spadat do kompetence Komise rozvoje Bc. Jiřího Obršlíka. Proto si jmenovaný zpracuje návrh, jak
  připravovaný projek realizovat v naší oblasti.
                                      
b/Problematika soutěžní komise :
  
 - zahájení jarní části soutěží v naší oblasti je stanoveno na termín : 21-22.02.2011
 
- Zimní pohár - pro jeho konání je málo volných termínů,protože jarní část soutěží řízených ČSH začíná již v polovině února.
  Oddíly naší oblasti budou obeslány do 15.12. a termíny konání a hrací systém budou stanoveny až podle počtu přihlášených
  družstev.
 
- Ing. Milan Letev upozornil, že oddíly nedodržují legislativou stanovená pravidla o začátcích utkání, v jarní části
  budou nesprávně stanovené začátky opraveny soutěžní komisí a oprava bude uvedena v rozpisu soutěží
 
c/Problematika trenérsko-metodické komise :
  
 - školení trenérů licence “C“ - lednový termín konání nelze stihnout. Vhodnější by byl únor 2011. Ladislav Dvořák se
   proto spojí na ČSH s p.Tůmou a dojedná s ním vhodný termín,kdy budou volní i lektoři.
    
d/Problematika komise rozhodčích :
 
- školení rozhodčích licence “C“ pořádá v únoru 2011 Oblastní svaz střední Morava, přihlášky zájemců je třeba urychleně
  zaslat na KR do Olomouce, oddíly byly uvědoměny
 
- obsazení jarní části soutěží řízených ČSH/oblast Morava/ se bude konat dne 21.12.2010 v Otrokovicích, za naši oblast
   se akce zúčastní Zdeněk Teller a Michal Hanák
 
e/Problematika komise mládeže :
 
- Lenka Kristová sdělila, že kempů dívek akce “Házenkářské naděje“ se zúčastnil v naší oblasti dosud největší počet
  družstev a hráček, kempy se konaly celkem tři /29.10., 17.11. a 10.12./
 
- Olympiáda mládeže v roce 2011 se bude konat v Olomouci ve dnech 21.-26.06.2011, z naší oblasti se zúčastní družstva
  chlapců i dívek v počtu 14+2
 
f/Problematika finanční komise :
 
- RNDr. Jiří Konicar podal zprávu o neuhrazených pokutách uložených v roce 2010.
 
Pokuty neuhradili :
 
Oddíly :
S.Maloměřice 2000,-Kč - termín úhrady byl 20.07.2010
 
Rozhodčí:
David Šlezingr 125,-Kč - termín úhrady byl 15.11.2010
Jakub Prokopec 825,-Kč - termín úhrady byl 31.5.2010
Jan Pištělák 325,-Kč - termín úhrady byl 31.5.2010
 
Vzhledem k tomu,že uložené pokuty nebyly uhrazeny ani po urgenci, ukládá se disciplinární subkomisi,aby uložila všem disciplinární tresty dle disciplinárního řádu.