Jihomoravský svaz házené

2.2.2011 otevřeno: 1210 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.1 ze dne 24.1.2011

 

                                                          

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Lenka Kristová, Bc. Jiří Obršlík, RNDr. Jiří Konicar, Ladislav Dvořák, Ing. Milan Letev,

                ZdeněkTeller,

Hosté : Ladislav Kocáb, Michal Hanák

Projednávaná problematika :

 a/Problematika Exekutivy :

 - termín konání výroční konference byl stanoven byl stanoven na sobotu 12.3.2011, místo konání : Brno, zasedací sál
    na Zámečnická č.2, zahájení jednání 10:00 hod.
- oprava termínu zahájení jarní části soutěží v jihomoravské oblasti, soutěže budou zahájeny v termínu 19.-20.3.2011
- RNDr. Jiří Konicar podal zprávu o problematice financování krajského sdružení ČSTV v r.2011
 
b/Problematika trenérsko-metodické komise :
 
- školení trenérů licence“C“, termín konání byl dojednán s p.Tůmou a proběhne v termínech :
  27.-29.5. a 3.-5.6.2011
- dále bylo dohodnuto, že školení a doškolení ternérů se bude vždy po roce střídat
- Ladislav Dvořák navrhl, aby konání „Házenkářského desetiboje“ bylo zařazeno do formuláře „Přihlášky do soutěží“s návrhem
  termínu konání, na místo konání bude provedeno výběrové řízení
   
c/Problematika komise mládeže :
 
- na akci “Házenkářské naděje“ chlapci bylo naší oblasti přiděleno 9 míst, akce se bude konat v Nymburku ve dnech
  3.-6.2.2011
- na akci “Házenkářské naděje“ dívky bylo naší oblasti přiděleno 7 míst, akce se bude konat v Nymburku
  ve dnech 27.-3O.1.2011 
 
d/Problematika komise rozhodčích :
 
- školení rozhodčích licence“C“, které se mělo konat v únoru v Olomouci bylo zrušeno z důvodu nedostatečného počtu přihlášek,
  KR se pokusí přihlášky čtyř zájemců z naší oblasti uplatnit na jiném školení, které se připravuje v Čechách
 
e/Problematika finanční komise :
 
- dne 26.1.2011 se uskuteční revize hospodaření JmSH v r.2010, revizi provede člen RK ČSH Ing.Voráč, za JmSH budou přítomni
  RNDr. Jiří Konicar a Ladislav Kocáb