Jihomoravský svaz házené

16.2.2011 otevřeno: 1169 x

Licenční seminář pro rozhodčí ČSH

Komise rozhodčích ČSH pořádá v souladu s platnými Zásadami licencování rozhodčích...

 

Komise rozhodčích ČSH pořádá v souladu s platnými Zásadami licencování rozhodčích první Licenční seminář, na kterém mohou rozhodčí vlastnící platnou licenci C, resp.B splnit většinu předpokladů pro získání licence vyšší.
Komise rozhodčích Českého svazu házené pořádá v souladu s platnými Zásadami licencování rozhodčích (najdete zde) první Licenční seminář, na kterém mohou rozhodčí vlastnící platnou licenci C, resp.B splnit většinu předpokladů pro získání licence vyšší (B, resp. A). Pokud rozhodčí úspěšně absolvuje seminář, bude mu licence udělena na základě úspěchu v následné praktické zkoušce, t.j. řízení utkání sledovaného pozorovatelem ČSH.
Jiná cesta ke získání licencí A a B již nevede, tedy dosavadní praxe udělování vyšších licencí na nominačních seminářích jednotlivých skupin rozhodčích ČSH již skončila. Naopak, kandidáti na vyšší licence by měli logicky absolvovat jak nominační, tak licenční seminář s vzájemně navazujícím programem.
První licenční seminář se koná v neděli 27.3.2011 od 10 do 19 hodin v Praze na Strahově.
Program:
  • odborné lekce
  • test z pravidel házené
  • fyzický test (shuttle run) pro zájemce o licenci A

Zájemci se mohou přihlásit zasláním (e-mailem nebo poštou) vyplněné jednoduché přihlášky, kterou najdete zde, na adresu sekretářky KR ČSH paní Romany Hrubé (souteze.hazena@cstv.cz) nebo vedoucího semináře pana Jiřího Ondráše (ondras@mpo.otrokovice.cz).
Přijetí přihlášky bude zpětně potvrzováno výhradně e-mailem s tím, že do naplnění kapacity semináře budou účastníci registrováni podle času doručení přihlášky. Účastnický poplatek činí 400,- Kč a bude vybírán na místě v hotovosti. Účast na semináři bude uznána jako seriozní důvod k omluvě ze řízení utkání, na která byl rozhodčí nominován KR ČSH.