Jihomoravský svaz házené

18.2.2011 otevřeno: 1139 x

Jednání exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.2 ze dne 14.02.2011

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Lenka Kristová, Bc. Jiří Obršlík, RNDr. Jiří Konicar, Ing. Milan Letev, ZdeněkTeller,

Hosté : Ladislav Kocáb, Michal Hanák, Radomil Říčka

 

Projednávaná problematika :                                                              

 a/Problematika exekutivy :
 
- výroční konference - pozvánky, jednací řád i delegační lístky budou oddílům rozeslány elektronicky do konce února,
  obsah pozvánky bude upřesněn Ing. Levíčkem, konferenční místnost je zajištěna, všichni předsedové komisí
  byli vyzváni, aby připravili zprávy o činnosti za svoji komisi a předali Ing. Levíčkovi do 28.2.2011
     
- Ing. Levíček se zúčastnil aktivu předsedů svazů pořádaného Krajským sdružením ČSTV, v případě, že KS neobdrží
  žádné dotace na činnost, musel by náš svaz uhradit za nájem a služby ročně 86 tis.Kč, edná se zatím o předběžnou i
  nformaci
 
b/Problematika soutěžní komise :
 
 - rozlosování jarní části soutěží bylo provedeno a předáno KR k obsazení, bylo také rozesláno elektronicky oddílům
   k připomínkám, soutěžní komise připraví konečnou verzi zpravodaje do konce února 2011 a nechá vytisknout,
   požadavky na zveřejnění zpráv ve Zpravodaji z jednotlivých komisí musí být předány do 20.2.t.r.
   
- Zimní pohár mužů - finálové utkání nebylo sehráno z důvodu nezájmu některých družstev,
   které se probojovaly do finále s výjimkou Ivančicic, z toho důvodu byly Ivančice     
   prohlášeny vítězem Zimního poháru a putovní pohár obdrží na výroční konferenci,    
   kluby, které pořádaly základní kolo si dosud nepožádaly o úhradu nákladů za rozhodčí,
   jedná se o Dolní Cerekev a Maloměřice
 
c/Problematika komise rozhodčích :
 
- bylo provedeno obsazení jarní části soutěží rozhodčími, rozlosování je připraveno k vydání Soutěžního zpravodaje
- KR požádala o úhradu telefonických hovorů ve výší 3000 Kč pro Michala Hanáka, uskutečněných při zajišťování
  náhradních delegací ve 2.pol.r.2010, žádost byla schválena k vyplacení
 
d/Problematika komise mládeže :
 
- ve dnech 27.-30.1.t.r. se uskutečnil v Nymburku výběr dívek akce “Házenkářské naděje“, ze 7 pozvaných
  dívek bylo do užšího výběru pozváno 6 dívek
 
e/Problematika trenérsko-metodické komise :
 
 - Ladislav Dvořák navrhuje na trenéra r.2010 v naší oblasti vybrat p.Ladislava Maternu z N.Veselí, návrh byl odsouhlasen,
   ocenění bude předáno na výroční konferenci
 
f/Problematika finanční komise :
 
- dne 26.1.2011 se uskutečnila revize hospodaření našeho svazu v r.2010, podle vydané zprávy, členem RK ČSH
  Ing.Voráčem, nebyly žádné závady v čerpání rozpočtu zjištěny
 
- odd.házené Tatran Bohunice požádal o dotaci ve výši 2901 Kč na turnaj dorostenců pořádaný v lednu t.r.,
  žádost odpovídá všem stanoveným kriteriím a proto byla odsouhlasena