Jihomoravský svaz házené

7.3.2011 otevřeno: 1353 x

Nabídka nových kurzů na FTVS

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze nabízí další vzdělávací kurzy pro všechny zájemce z řad veřejnosti. Některé z nich slouží i k prodloužení stávajících trenérských licencí.

Následující kurzy mohou být využity k prodloužení trenérských licencí všech stupňů. Informace o dalších kursech FTVS najdete na webu FTVS.
 

Stimulace schopností

Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí - Termín: 13. 5. 2011

Garant kurzu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Kurz je určen pro:trenéry dětí, učitele TV, rodiče sportujících dětí

Cíl kurzu: Teoretická část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti.

Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.

Forma studia: dva výukové bloky - teoretická a praktická část

Ukončení kurzu: osvědčení o absolvování kurzu

Cena: 1 000 Kč ( možnost absolvování kurzu rozvoje koordinace a síly se slevou : cena dvou kurzů: 1800 Kč, cena tří kurzů: 2 500 Kč )

 

Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí - Termín: 27. 5. 2011

Garant kurzu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Kurz je určen pro:trenéry dětí, učitele TV, rodiče sportujících dětí

Cíl kurzu: Teoretická část vysvětluje teorii stimulace silových schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje silových schopností v jednotlivých vývojových fázích (do 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci síly.

Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj síly v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.

Forma studia: dva výukové bloky - teoretická a praktická část

Ukončení kurzu: osvědčení o absolvování kurzu

Cena: 1 000 Kč ( možnost absolvování kurzu rozvoje koordinace a rychlosti se slevou : cena dvou kurzů: 1800 Kč, cena tří kurzů: 2 500 Kč )


Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí - Termín: 10. 6. 2011

Garant kurzu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Kurz je určen pro:trenéry dětí, učitele TV, rodiče sportujících dětí

Cíl kurzu: Teoretická část vysvětluje teorii stimulace koordinačních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje koordinačních schopností v jednotlivých oblastech projevu koordinačních schopností. Popisuje hlavní prostředky a formy pro stimulaci koordinace.

Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj koordinace v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.

Forma studia: dva výukové bloky - teoretická a praktická část

Ukončení kurzu: osvědčení o absolvování kurzu

Cena: 1 000 Kč ( možnost absolvování kurzu rozvoje síly a rychlosti se slevou : cena dvou kurzů: 1800 Kč, cena tří kurzů: 2 500 Kč )


Přihlášky a informace o jednotlivých kurzech získáte na czvnovotna@ftvs.cuni.cz nebo na tel: 220 17 2250, 603 195 398.