Jihomoravský svaz házené

10.3.2011 otevřeno: 1387 x

Jednání exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.3 ze dne 07.02.2011

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Lenka Kristová, Bc. Jiří Obršlík, RNDr. Jiří Konicar, ZdeněkTeller,

Hosté : Ladislav Kocáb, Michal Hanák

Omluveni : Ing. Milan Letev

 

Projednávaná problematika :                                                              

 a/Problematika exekutivy :

 

- ocenění trenérské práce p.Ladislava Materny /Nové Veselí/, dohodnuto předat jmenovanému, upomínkovou

  plaketu a věcný dar

 

- výroční konference : návrh na složení pracovních komisí : mandátová komise RNDr. Jiří Konicar a Ladislav Kocáb,

  návrhová komise : Michal Hanák + další z delegátů
 
- všichni členové exekutivy se dostaví na konferenci nejpozději v 09:30 hod.
 
 
b/Problematika soutěžní komise :
 
- soutěžní zpravodaj pro jarní část soutěží byl předán do tisku, dne 08.03.2011 bude vyzvednut a ihned
  rozeslán oddílům
 
d/Problematika komise rozhodčích :
 
- školení rozhodčích licence “C“ se bude konat dne 03.04.2011 v Praze, z naší oblasti se přihlásili dva zájemci
  z KP Brno a 5 zájemců z N.Veselí, KR navrhuje přispět přihlášeným částkou každému 500,-Kč
  /příspěvek na jízdné a nocležné/
 
- po diskusi bylo odsouhlaseno tuto částku vyplatit, ale pouze v případě, že úspěšně vykoná zkoušky rozhodčího
  a při podzimním doškolení se přihlásí k řízení utkání v oblasti pro příští ročník soutěží
 
- dne 13.03.2011 se bude konat v Praze schůze předsedů KR všech oblastí, na tuto schůzi nebude
  KR ČSH vyplácet cestovné, z toho důvodu bylo odsouhlaseno, že náklady na cestovné uhradí JmSH
 
e/Problematika finanční komise :
 
- Ladislav Dvořák byl upozorněn, aby vyúčtoval lednovou zálohu 4000,- Kč na výlohy spojené s cestou chlapců
  na výběr “Házenkářských nadějí“ do Nymburka
 
- po zjištění u ekonomky ČSTV/pí Štětařové/, že tři rozhodčí skutečně neuhradili uložené pokuty v r.2010,
  zahájí p.Musil /předseda DK/ disciplinární řízení
 
- návrh rozpočtu na r.2011, který bude přednesen na konferenci, bude pouze informativní, protože doposud
  není zpracován rozpis finančních prostředků pro jednotlivé oblasti, bude se proto vycházet z údajů platných v r.2010