Jihomoravský svaz házené

15.3.2011 otevřeno: 1544 x

Výroční konference JmSH

Dne 12.03.2011 proběhla výroční konference...

 

Dne 12.03.2011 v 10 hodin proběhla výroční konference JmSH za účasti exekutivy JmSH, 18-ti delegátů (zástupců klubů) 

z celkového počtu 26 a hostů Aleše Koláře (předseda Ekonomické a marketingové komise ČSH) a Zdeňka Radosty 

(předseda komise rozvoje ČSH). 

 

Zahájení jednání se ujal předseda exekutivy JmSH Ing. Antonín Levíček, následovalo schválení pracovního

předsednictva, schválení programu jednání, volba komisí - mandátové (RNDr. Jiří Konicar, Ladislav Kocáb,

Lenka Kristová), návrhové (Zdeněk Pešák, Dušan Kubela, Lenka Kristová)

 

Poté byla na programu zpráva o činnosti Exekutivy JmSH za období od minulé konference (Ing. Antonín Levíček),

zpráva o výsledku hospodaření  JmSHroce  2011 (RNDr. Jiří Konicar), návrh rozpočtu JmSH na rok 2011

(RNDr. Jiří Konicar) a nový projekt ČSH ,,Házená pro všechny ‘‘ (Zdeněk Radosta).

 
Přestávka.
 
 
Po přestávce mandátová komise oznámila, že počet přítomných je nadpoloviční a tudíž lze schvalovat usnesení.
 
 
Pokračovalo se všeobecnou diskusí k předloženým zprávám a vystoupením hostů, kde nejvíce otázek
patřilo Zdeňku Radostovi a projektu ,,Házená pro všechny ‘‘ .
 
 
Po zodpovězení všech otázek se schválilo usnesení oblastí konference a v 12:45 hodin byla konference ukončena.