Jihomoravský svaz házené

9.5.2011 otevřeno: 824 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.5 ze dne 02.05.2011

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Lenka Kristová, RNDr. Jiří Konicar, Ing. Milan Letev,

                Ladislav Dvořák
Hosté : Ladislav Kocáb, Michal Hanák
Omluveni : Bc. Jiří Obršlík, ZdeněkTeller
 
Projednávaná problematika :                                                              
 
 a/Problematika exekutivy :
 
 - Kancelář Jihomoravského svazu házené: územní orgán ČSTV/Jihomoravské krajské sdružení ČSTV/  
     obdrží na činnost v roce 2011 na základě rozhodnutí  Valné hromady ČSTV přibližně polovinu finančních
     prostředků poskytnutých v roce 2010, na základě toho byl předán sportovním svazům návrh
     smlouvy o součinnosti, kde se svaz zaváže uhradit část nákladů na provoz užívaných prostor a služeb  
     na Zámečnické ulici, pro svaz házené by připadla částka ve výši cca 40 tis.Kč/rok, návrh smlouvy
     o součinnosti převzal Ing. Antonín Levíček, který ji předloží při jednání Rady ČSH k podpisu
- dne 7.5.2011 se uskuteční zasedání Rady ČSH v Praze, hlavními body jednání budou:
   krajské uspořádání oblastních svazů, modifikace složení Rady ČSH, změny soutěžního a
   přestupního řádu
 
b/Problematika soutěžní komise :
Ing. Milan Letev podal zprávu o výsledku jednání předsedů oblastních soutěžních komisí v Praze,
   hlavním jednání byl návrh soutěží pro příští ročník
           
            c/Problematika komise rozhodčích :
 
- zprávu podal Michal Hanák, v Praze bylo vyškoleno celkem pět nových rozhodčích z naší oblasti
   /1 z Brna a 4 z Nového Veselí/                 
 
            d/Problematika TMK :
 
- školení trenérů licence“C“ je připraveno na dny 27.-29.5 a 5.-6.6.2011 ve sportovní hale v Králově
   Poli, do kurzu je přihlášeno cca 35 účastníků, hlavním lektorem bude p.Bělka
-  přípravný kemp chlapců na akci “Olympiáda mládeže“ se bude konat v pátek 6.5.2011, ve sportovní
   hale v Bohunicích
          
            e/Problematika komise mládeže :
 
- krajské kolo „Novinářského kalamáře“ se musí odehrát do 20.5.2011
- přípravný kemp dívek na akci “Olympiáda mládeže“ se bude konat 12.5.2011, ve sportovní hale v Bohunicích
                                                                                   
             f/Problematika komise mládeže :
 
 - Oddíl házené Sokol Nové Veselí požádal o dotaci na turnaje mládeže konané v lednu-březnu
   2011, jedná se celkem o 6 turnajů /Kofola Cup, Memoriál L.Máci, Viessman Cup, Sokol Cup,
   Czech Coal Cup a Trinet Cup/, celkové požadované náklady činí 75 040 Kč, z toho náklady
   na rozhodčí činí 23 880 Kč
- ukládá se pp. Konicarovi a Kocábovi, aby prověřili, jestli byla u těchto turnajů splněna kritéria
  pro udělování dotace a podali zprávu na příští schůzi, kdy bude rozhodnuto o výši
  poskytnuté dotace