Jihomoravský svaz házené

18.8.2011 otevřeno: 1088 x

Školení nových rozhodčích

Komise rozhodčích JmSH ve spolupráci...


Komise rozhodčích JmSH ve spolupráci s Komisí rozhodčích StmOSH připravuje na listopad 2011 školení nových rozhodčích k získání licence "C". Máte-li povědomí o zájemcích z řad vašeho oddílu nebo klubu případně jste-li sám/sama zájemcem, budeme rádi za případné zprostředkování zaslaných informací právě těmto uchazečům.Věříme, že se nám podaří vyškolit několik nových a kvalitních rozhodčích, kteří by svou činností přispěli ke zvýšení úrovně našeho sportu.

Více informací a přihlášky na :

Michal Hanák

email : hanysm@volny.cz

mob. : 604 931 599