Jihomoravský svaz házené

26.9.2011 otevřeno: 897 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.8 ze dne 29.08.2011

 

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Lenka Kristová, ZdeněkTeller, Ing. Milan Letev, Ladislav Dvořák, RNDr. Jiří Konicar
 
Hosté : Ladislav Kocáb
 
Omluveni : Bc. Jiří Obršlík,
 
Projednávaná problematika:  
                                                           
a/Problematika exekutivy :
- Ing. Antonín Levíček podal informaci o jednání předsedů oblastních svazů na ČSH, stěžejním bodem programu byla talentovaná
  mládež a její rozvoj, v budoucím krajském uspořádání se uvažuje se zřízením placené funkce trenéra mládeže, který by měl mít na
  starosti provádění výběru talentované mládeže v kategorii chlapců i dívek, pro tento výběr by měla být zajišťována kvalitní příprava
  včetně mimosoutěžních utkání s kvalitními soupeři
 
 
 
b/Problematika soutěžní komise:
- soutěžní zpravodaj s rozlosováním podzimní části soutěží byl vydán a rozeslán oddílům, k rozpisu se vyskytly 2 připomínky:
- pro kategorii starších dorostenců je třeba doplnit pravidla, podle nichž bude proveden
  postup do vyšší soutěže
 
       
d/Problematika komise mládeže:
- v přihláškách do soutěží nebyly dostatečně stanoveny podmínky pro soutěž minižáky, některé oddíly proto nepřihlásily své družstvo
  do soutěže/KP Brno/, z toho důvodu je třeba přihlášky doplnit a opravit a nepřihlášená družstva zařadit do soutěže
- pp.Dvořák a Kristová podali zprávu o výsledcích“Olympiády mládeže“ v Olomouci, chlapci   
  se umístili na 6.místě a dívky byly na 3.místě
 
 
e/Problematika komise rozhodčích:
- doškolení rozhodčích naší oblasti je připraveno na sobotu 10.9.2011, bylo pozváno
  celkem 45 rozhodčích, zahájení bude v 9.00 hod.