Jihomoravský svaz házené

7.10.2011 otevřeno: 1022 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.9 ze dne 26.09.2011

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, , RNDr. Jiří Konicar, Bc. Jiří Obršlík
 
Hosté : Ladislav Kocáb
 
Omluveni : Lenka Kristová, ZdeněkTeller, Ladislav Dvořák,
 
Projednávaná problematika:  
                                                           
a/Problematika exekutivy :
- za přítomnosti p. Obršlíka byl projednán úkol o vypracování návrhu na zřízení instituce /pracovní název sportovní akademie/ na
  soustřeďování talentů chlapců a dívek v kategorii žactva z oddílů působících na území Jihomoravského kraje, pro možnost vzniku
  této instituce je třeba připravit:
- nalézt vhodného trenéra a další případné spolupracovníky
- zpracovat systém výběru talentů a projednat ho se zainteresovanými oddíly
- vypracovat objem a rozsah přípravy v jednotlivých kategoriích a z toho vyplývající náklady na činnost
- vyčíslit finanční zabezpečení celého projektu / tj.náklady na pronájem sport.hal, cestovné účastníků, materiální
  zabezpečení organizační strukturu včetně odměn pro trenéra a jeho asistenty
     
b/Problematika soutěžní komise:
- soutěže v Jihomoravské oblasti byly zahájeny v termínu 11.9.2011, zatím se nevyskytly žádné problémy, některé oddíly však uvažují o
  odhlášení družstev mládeže ze soutěží
- tyto případy bude komise řešit ve spolupráci s DK
       
 c/Problematika trenérsko metodické komise:
- vzhledem ke své nepřítomnosti předložil p. Dvořák písemnou zprávu
- výběrové řízení na pořádání „Vánočního víceboje ml.žáků“, podmínky, které musí uchazeč splnit:
    
Počet přihlášených družstev minimálně 6 /počet účastníků v jednom družstvu je min.8 a maximálně 14/
Termín konání 17. nebo 18.prosince 2011. K víceboji musí být k dispozici sportovní hala.
 
Utkání a discipliny:
- házená - osobní obrana min. 1x10 min
- utkání min.1x15 min+rozstřel.
- běh 2x15 m
- driblink 30 m
- hod házenkářským míčem z místa
- pětiskok
- běh 10x20 m
- střelba na cíl
- sázka na soutěž
- zápas - Joker
 
- při výběru bude přihlédnuto : zajištění sport.haly a zázemí, zajištění organizátorů a rozhodčích,
  požadavky na Exekutivu JmSH/úhrada pronájmu haly,  rozhodčích cen apod.
- výběrové řízení vypíše komise mládeže, termín přihlášek cca do 31.10.2011.
- trenér Házenkářských nadějí“ pro ročník narození 1997, p.Dvořák nemůže dál tuto funkci vykonávat vzhledem k pracovnímu
  zaneprázdnění, navrhuje pro tuto činnost oslovit p. Jana Pokorného, zajistí KML
 
d/Problematika finanční komise:
- byly rozeslány příkazy k úhradě pokut některým rozhodčím, jedná se o rozhodčí Turczyk, Burčík, Procházka, Šlezingr,
  Prokopec, Jurečka, Berger a Bujnoch O., rozhodčímu Škrochovi nebyla pokuta poslána protože není z naší oblasti,
  KR by to měla vyřešit s oblastí Střední Morava