Jihomoravský svaz házené

3.11.2011 otevřeno: 1261 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.10 ze dne 24.10.2011

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, , RNDr. Jiří Konicar, Bc. Jiří Obršlík, Lenka Kristová,
               ZdeněkTeller, Ladislav Dvořák
 
Hosté : Ladislav Kocáb
 
 
a/ Problematika Komise rozvoje
 
-   ČSH zvažuje možnost rozšíření počtu SCM chlapců o 1 místo, trvalým úkolem komise je
    možnost jejího zřízení v Brně za účasti více oddílů, důvod : ani jeden z brněnských oddílů
    nesplňuje všechna požadovaná kritéria, možnost je třeba projednat jak s oddíly,tak i s ČSH
 
-   návrh na zřízení instituce/sportovní akademie/, Jiří Obršlík osloví oddíly, které mají podmínky
    k tomu, aby mohly poskytnout potřebné zázemí pro činnost této instituce, na základě přihlá-
    šených oddílů a jejich nabídek bude provedeno výběrové řízení, které rozhodne, kam bude
    nejvhodnější akademii situovat
 
b/ Problematika Trenérsko-metodické komise
 
-   oddílům byly rozeslány podmínky na konání vánočního víceboje žáků, po zaslání nabídek       
    bude vybráno místo konání a pořadatel
 
-  ČSH vyzval oblastní svazy nahlásit termíny na doškolení trenérů v r.2012 a to do 31.10.011
   
c/ Problematika Komise mládeže
 
-   trenérům družstev “Házenkářské naděje“  přísluší odměna za vedení chlapců a dívek, tato
    odměna má být vyplacena dle směrnic z částky přidělené oblastem na tuto akci /23 tis.Kč/
    Ukládá se proto p.Konicarovi aby zjistil, kolik prostředků z přidělené částky bylo již
    vyčerpáno a dle toho bude stanovena výše odměny
 
-   žákovská liga - naše oblast má přiděleno - 3 místa v kategorii chlapců, 1-2 místa v kategorii dívek
   
-   po konečném potvrzení počtu v kategorii dívek bude rozhodnuto o tom,která družstva se
    soutěže zúčastní
 
-  házenkářský desetiboj pro mládež /11-14 účastníků/, v kategorii dívek se dosud naše oblast
   nikdy nezúčastnila, proto ČSH žádá, abychom přesvědčili /přinutili/ alespoň jedno družstvo
   dívek k soutěži, překážkou k účasti byla dosud podmínka ČSH složit 4 tis.Kč startovného
 
d/ Problematika Soutěžní komise
 
-   dne 27.10.2011 se v Praze uskuteční schůzka předsedů soutěžních komisí všech oblastí, hlavním
    bodem jednání bude uspořádání soutěží od r.2012 v jednotlivých krajích, za JmSH se
    účastní pp.Letev a Kocáb.
 
-   zimní pohár - soutěžní komisi se ukládá zorganizovat tuto soutěž, předpokládané termíny jsou
    leden 2012
 
e/Problematika Komise rozhodčích-informace
 
-    nahlášení termínů doškolení rozhodčích v jihomoravské oblasti, je třeba nahlásit na ČSH
     do 31.10.011