Jihomoravský svaz házené

20.4.2012 otevřeno: 908 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.4 ze dne 16.4.2012

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, RNDr. Jiří Konicar, ZdeněkTeller, Ing. Milan Letev, Bc. Jiří Obršlík, Lenka Kristová, Ladislav Dvořák
 
Hosté : Ladislav Kocáb
 
 
a/ Problematika Exekutivy : 
   - převedení účetnictví z krajského sdružení ČSTV v Brně na ČSH v Praze, v souladu s rozhodnutím ČSH byla ke dni 31.3.2012
     provedena uzávěrka účtu vedeného pro JmSH krajským sdružením ČSTV a finanční prostředky převedeny do Prahy na
     účet ČSTV, o převedení prostředků byl pořízen“Protokol o převodu a soupis převáděného majetku svazu“
 
   - o provedeném vyúčtování bylo převedeno celkem 208 751,66 Kč, za 1.čtvrtletí 2012 byl vypořádán nájem za kancelář a veškeré
     služby poskytované KS ČSTV, částka za nájem a služby činí 23 184,50 Kč
   
   - v této souvislosti vznikla diskuse o tom, jak budou řešeny a poskytovány některé drobné platby /na příklad cestovné na schůze a
     jednání, platby požadované v hotovosti, drobná vydání atd./, vzhledem k nejasnostem, které nejsou vydanými pokyny vůbec
     řešeny, projedná postup těchto plateb p.Levíček s p.Chvalným
   
   - působení JmSH v kanceláři na Zámečnické č.2, pronájem kancelářských prostor v této lokalitě bude zřejmě ukončen
     30.6.2012, krajské sdružení ČSTV vyřizuje přestěhování 7 sportovních svazů do nových prostor na ulici
     Střední/za Lužánkami/ v budově bývalého SOU, podmínky výše nájmu včetně všech služeb se
     projednávají, vývoj je trvale sledován

 

b/ Problematika komise mládeže :

- dne 17.4. t.r. se uskuteční v Brně schůze KML ČSH, úkoly související s připravovanými akcemi mládeže pro další období budou 

  stanoveny až na tomto jednání

 - vzhledem ke změně složení oddílů v nově vzniklém krajském svazu házené bude třeba provést nový výběr trenérů pro družstva
   chlapců a dívek“Házenkářských nadějí“
 
 - připravit krajské kolo“Novinářského kalamáře“, nutno ihned obeslat školy a zajistit přihlášky družstev z celého kraje