Jihomoravský svaz házené

15.6.2012 otevřeno: 6000 x

Výsledky výběrového řízení na přidělení statusu Sportovního centra žactva a Klubového centra žactva

Dne 13. 2. 2012 bylo vypsáno výběrové řízení (VŘ) na přidělení statusu Sportovního centra žactva (SCŽ) a Klubového centra žactva (KCŽ). Termín odevzdání přihlášek k výběrovému řízení byl stanoven na 15. 3. 2012. K tomuto datu bylo doručeno celkem 33 přihlášek.

O Klubová centra žactva žádaly všechny přihlášené kluby, tedy 33 klubů.

O Sportovní centra žactva žádalo 20 klubů.

 

Výběrová komise ve složení Pavel Bochnia, Stanislav Svoboda, Jiří Tkadlec a Petra Vozobulová se sešla 2. 4. 2012. Posoudila všech 33 došlých přihlášek. Všechny splňovaly povinné náležitosti.

 

Z 20 klubů přihlášených o status Sportovního centra žactva komise vybrala 11, jejichž zástupce pozvala na oponentury 11. 4. 2012. Tyto kluby byly vybrány na základě kritérií uvedených v přihlášce, kdy nejpodstatnějšími faktory bylo obsazení pozice trenéra-manažera, finanční a personální zabezpečení klubu a žákovských družstev, členská základna v žákovské kategorii a zapojení do projektů mládeže.

Dále posoudila všechny zbylé přihlášky na Klubová centra žactva a zhodnotila, že všech 22 klubů může postoupit do 2. kola VŘ KCŽ.

Pozvánky na oponentury byly odeslány všem pozvaným klubům 2. 4. 2012. Ostatní kluby, které se účastnily výběrového řízení o status SCŽ, byly informovány 5. 4. 2012 o neúspěchu v 1. kole VŘ SCŽ a o tom, že postoupily do 2. kola VŘ KCŽ.

 

11. 4. 2012 se uskutečnilo 2. kolo VŘ. Oponentury se zúčastnilo všech 11 pozvaných klubů (z každého klubu statutární zástupce a uchazeč o pozici trenér-manažer). Na základě kritérií stanovených v přihláškách a dalších doplňujících informací získaných z pohovoru s trenérem a zástupci klubu byly vybrány kluby DHC Plzeň, Dukla Praha, HCB Karviná, Klub házená Kopřivnice, SKP Frýdek-Místek, které byly doporučeny Exekutivě ČSH k přidělení statusu Sportovního centra žactva.

Poté bylo 6 neúspěšných klubů zařazeno do výběrového řízení o KCŽ. Z 28 klubů komise vybíral 15 klubu, které doporučí k získání statusu Klubového centra žactva. Výběrová komise postupovala tak, že nejprve vybrala kluby, které dobře pracovali v předcházejícím systému Školních sportovních středisek, dále vybrala kluby se statusem SCM (jako logickou návaznost jednotlivých systémů výchovy talentované mládeže), zbylá místa přidělovala klubům dle kritérií v přihlášce. Hlavními kritérii byly personální zabezpečení klubu a žákovských družstev (včetně vzdělávání trenérů), členská základna v žákovské kategorii a zapojení klubu do aktivit spojených s projekty mládeže. Výběrová komise poté doporučila Exekutivě ČSH těchto 15 klubů k přidělení statusu Klubového centra žactva: DHC Slavia Praha, DHK Zora Olomouc, HBC Jičín, HC Zlín, HC Zubří, HK Ivančice, HK Lovosice, Jiskra Havlíčkův Brod, SK Velká Bystřice, SSK Talent 90 Plzeň, TJ ČZ HBC Strakonice 1921, TJ Házená Jindřichův Hradec, TJ Náchod, TJ Rožnov pod Radhoštěm, TJ Sokol Nové Veselí.

 

Výsledky výběrového řízení byly předloženy Exekutivě ČSH 5. 5. 2012 bez výše uvedeného postupu výběru. Exekutiva si tudíž vyžádala konkrétní postup výběrové komise a jeho zdůvodnění. Na zasedání dne 2. 6. 2012 byl členům Exekutivy ČSH prezentován celý postup výběru zástupci výběrové komise. Exekutiva ČSH poté rozhodla, že návrh výběrové komise schvaluje.

 

Exekutiva ČSH s ohledem na velký zájem o přidělení statutu SCŽ a v souladu se strategií pokud možno profesionalizovat práci s mládeží, rozhodla vyčlenit v rozpočtu ČSH 2012 i dalších letech zvýšené finanční prostředky na rozšíření počtu Sportovních center žactva. Z původního záměru 5 SCŽ a 15 KCŽ na poměr 8 SCŽ a 12 KCŽ. Tyto tři oddíly vybere Exekutiva ČSH na svém příštím jednání z přihlášek uchazečů, kteří neuspěli v 2. kole výběrového řízení na přidělení statusu SCŽ. Těmito uchazeči jsou HBC Jičín, HC Zlín, HC Zubří, HK Lovosice, SSK Talent 90 Plzeň, TJ Házená Jindřichův Hradec.