Jihomoravský svaz házené

25.6.2012 otevřeno: 2294 x

Jednání Exekutivy

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.6 ze dne 11.6.2012

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, RNDr. Jiří Konicar, Ing. Milan Letev, Bc. Jiří Obršlík, Lenka Kristová, ZdeněkTeller
 
Omluveni : Ladislav Dvořák,  
Hosté : Ladislav Kocáb

 

a/ Problematika Exekutivy

- je třeba ukončit soutěže v oblasti do 20.6.2012 a neprodleně nahlásit výsledky, roční program Handball Net bude uzavřen a

  archivován

- redaktorem naší oblasti na příští období byl opět nominován p. Obršlík
 
- ukládá se soutěžní komisi nenahlášené výsledky mistr.utkání zajistit a oddíly pokutovat
 
- Jihomoravský svaz házené obdržel od ČSH pro rok 2012 na činnost částku 189 tis. Kč
 
- je třeba upozornit kluby na možnost přihlásit se na dotační program ČSH, který byl vypsán v hodnotě 5mil. Kč
 
- při sestavování soutěží v případě, že bude nutné soutěže doplnit družstvy z jiného kraje bude náš kraj přednostně provádět
  spojování se Zlínským krajem
 
 
b/ Problematika soutěžní komise
- přihlášky do soutěží byly rozeslány, dosud se však všechny oddíly ještě nepřihlásili ( Hustopeče, Nové bránice,
  KP Brno. Juliánov, Sokol Brno IV, Hodonín), odeslání přihlášek bude zaurgováno, struktura soutěží
  bude roč. 2012/13 bude předložena na příští schůzi EJmSH
 
 
c/ Problematika komise mládeže
 - na výzvu na obsazení trenérů ,, Házenkářských nadějí,, se přihlásili :
 
  Jan Pokorný – pro kategorii chlapců
 
  Irena Kupková – pro kategorii dívek
 
- ukládá se pí. Kristové, aby znovu oslovila oddíly a trenéry z důvodů možnosti širšího výběru

 - v příštím ročníků bude finále házenkářského desetiboje se skládat ze 6 oddílů

 

d/ Problematika komise rozvoje

- problémy při odměňování ,, školní liga,,. rozdíl v odměňování školní ligy, kde je 5 účastníků a nebo jen 3 účastníci, v menších

  místech je neřešitelné zajistit více škol než tři, tím je odměna nízká a ze strany škol pak není o tyto akce zájem